PRAVIDLA HRY

Vytváříme a propagujeme hru, která je na principu fair play a od tohoto se také odvíjí pravidla. Elektronické vybavení sleduje herní proces (zásahy, životy, počet nábojů, atp.), tudíž je vcelku nemožno hru jakýmkoliv podvodem ovlivnit. I přesto je na místě několik pravidel, které jsou účastníci povinni dodržovat, pokud si hru chtějí skutečně užít.

DOPORUČUJEME
Chcete – li si hru skutečně užít

 • Nezakrývejte senzory (čidla) oblečením, zbraní, částmi těla, či jakýmkoliv dostupným předmětem z terénu.
 • Nevypínejte zbraně, či další herní vybavení během hry.
 • Nepřemisťujte během herního procesu RESPAWN point, záchytné body, miny a jiné herní prvky, pokud to výslovně nestanoví scénář hry, či nesvolí instruktor.
 • Nebuďte agresivní vůči sobě, ani našemu vybavení, je to pouze hra a má soužit k zábavě.
 • Hrajte férově, hráč zbavený virtuálních životů (ve hře ,,mrtvola“), tiše sedí a kouká, nijak nevstupuje ani neovlivňuje hru řečí, očima, gesty či jiným způsobem.
 • Před samotnou  hrou ani během ní, prosím, nekonzumujte alkoholické nápoje ani jiné omamné látky, nebo drogy.

V neposlední řadě prosíme, nezapomínejte na to, že laser tag je pouze hra. Přizpůsobte tomu své počínání.

ZÁKAZNÍK, KTERÉHO RÁDI UVIDÍME ZNOVU:

 • Dodržuje pokyny instruktorů.
 • V herním prostoru se pohybuje ohleduplně, s ohledem na bezpečnost svou i svých spoluhráčů.
 • Je-li vyřazen, nahlásí tuto skutečnost a rychle se přesune na předem  určené místo.
 • Zraní-li se (nebo jeho kamarád), ihned tuto skutečnost nahlásí instruktorovi.
 • Zjistí-li technické problémy s vybavením, upozorní instruktora.
 • Zachází s vypůjčeným vybavením dle nejlepšího vědomí a svědomí
 • Hraje fair play.

INSTRUKTOR A PROVOZOVATEL

 • Dbají na bezpečnost hráčů během herního procesu.
 • Zajistí bezpečný prostor pro civilisty a osoby náhodně se vyskytující v herním prostoru, či kolem něj.
 • Zajistí, aby průběh hry minimálně ovlivnil či poškodil okolní prostředí a dohlíží na dodržení pořádku a čistoty na herní ploše.
 • Vyvíjejí maximální úsilí k tomu, aby hra proběhla čestně a bez zbytečných komplikací.