Akční hra s laserovými zbraněmi, sport, outdoorová zábava.
Týmová herní simulace boje, založená na využívání vojenské školící technologie, taktiky a strategie?

LaserTag byl původně vyvinut v 70. letech jako systém MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System). Byl to cvičný program speciálních jednotek armády USA, který prošel několika etapami vývoje a používá se dodnes armádou v USA, Brazílii, Austrálii či Německu.

George Carter III v roce 1977 inspirován filmem Star Wars: Epizodou IV využil podobnou technologii, pro hru, dnes známou jako LaserTag.
Od první hry v roce 1984 vše prošlo vývojem a výsledkem je reálná hra se spoustou adrenalinu, kde se každý může na okamžik stát profesionálním vojákem. Od té doby vzniklo po celém světě mnoho vnitřních i venkovních arén a hra tím získala obrovskou popularitu.

Tato realistická simulace boje není jen pro drsňáky. Je zcela bezpečná a bezbolestná a právě proto je pro všechny. Mamky, taťky, tety, strejdy, a děti. Je pro každého, kdo se rád baví.
Hra zaznamenala úspěch také na školních a team buildingových akcích, rozlučkách se svobodou, a rodinných oslavách.

JAK TO FUNGUJE?

Naše vybavení používá infračervené paprsky (znáte třeba z TV ovladačů), které zaznamenávají citlivá čidla, umístěná na protihráčích. Narozdíl od laser-game je LaserTag outdoorový sport, podobný airsoftu či paintballu, ale mnohem bezpečnější!

Název hry LaserTag (angl. Laser Tag – označit laserem) byl inspirován sci-fi filmy z 80. let (např. Star Wars a jejich „Blastery“).

ZBRANĚ

Naše zbraně, jsou autentické makety, vybavené propracovaným zařizením, které umožní maximální požitek ze hry.

Výhodou LaserTagu je šetrnost k prostředí, ve kterém se hraje, a také k samotným hráčům, jelikož se nestřílí žádnými barevnými, či plastovými kuličkami, nýbrž paprskem. Ten za optimálních světelných podmínek dokáže zasáhnout cíl až na 350 metrů.

Díky propojení přes bluetooth se dají parametry zbraní přímo na místě měnit, podle míry obtížnosti, kterou si skupina zvolí. Zvolit se také může z několika herních scénářů.

SCÉNÁŘE

 • Hon na odstřelovače (jeden/dva lidé vs. ostatní)
 • Útok Zombie (jeden zombie, který má 2x tolik „životů“ co normální hráč, po zabítí hráče se onen hráč stává sám zombie a šíří nákazu dál)
 • Team Deathmatch (2 týmy, neoživuje se, hraje se do smrti celého jednoho týmu)
 • Hra na vlajku (2 týmy, možnost oživování na základně, hraje se do konce časového limitu, vyhrává tým, který poslední označil vlajku svou barvou)

PRAVIDLA HRY

Vytváříme a propagujeme hru, která je na principu fair play a od tohoto se také odvíjí pravidla. Elektronické vybavení sleduje herní proces (zásahy, životy, počet nábojů, atp.), tudíž je vcelku nemožno hru jakýmkoliv podvodem ovlivnit. I přesto je na místě několik pravidel, které jsou účastníci povinni dodržovat, pokud si hru chtějí skutečně užít.

DOPORUČUJEME
Chcete – li si hru skutečně užít

 • Nezakrývejte senzory (čidla) oblečením, zbraní, částmi těla, či jakýmkoliv dostupným předmětem z terénu.
 • Nevypínejte zbraně, či další herní vybavení během hry.
 • Nepřemisťujte během herního procesu RESPAWN point, záchytné body, miny a jiné herní prvky, pokud to výslovně nestanoví scénář hry, či nesvolí instruktor.
 • Nebuďte agresivní vůči sobě, ani našemu vybavení, je to pouze hra a má soužit k zábavě.
 • Hrajte férově, hráč zbavený virtuálních životů (ve hře ,,mrtvola“), tiše sedí a kouká, nijak nevstupuje ani neovlivňuje hru řečí, očima, gesty či jiným způsobem.
 • Před samotnou  hrou ani během ní, prosím, nekonzumujte alkoholické nápoje ani jiné omamné látky, nebo drogy.

V neposlední řadě prosíme, nezapomínejte na to, že LaserTag je pouze hra. Přizpůsobte tomu své počínání.

ZÁKAZNÍK, KTERÉHO RÁDI UVIDÍME ZNOVU:

 • Dodržuje pokyny instruktorů.
 • V herním prostoru se pohybuje ohleduplně, s ohledem na bezpečnost svou i svých spoluhráčů.
 • Je-li vyřazen, nahlásí tuto skutečnost a rychle se přesune na předem  určené místo.
 • Zraní-li se (nebo jeho kamarád), ihned tuto skutečnost nahlásí instruktorovi.
 • Zjistí-li technické problémy s vybavením, upozorní instruktora.
 • Zachází s vypůjčeným vybavením dle nejlepšího vědomí a svědomí.
 • Hraje fair play.

INSTRUKTOR A PROVOZOVATEL

 • Dbají na bezpečnost hráčů během herního procesu.
 • Zajistí bezpečný prostor pro civilisty a osoby náhodně se vyskytující v herním prostoru, či kolem něj.
 • Zajistí, aby průběh hry minimálně ovlivnil či poškodil okolní prostředí a dohlíží na dodržení pořádku a čistoty na herní ploše.
 • Vyvíjejí maximální úsilí k tomu, aby hra proběhla čestně a bez zbytečných komplikací.