PRAVIDLA HRY

Vytváříme a propagujeme hru, která je na principu fair play a od tohoto se také odvíjí pravidla. Elektronické vybavení sleduje herní proces (zásahy, životy, počet nábojů, atp.), tudíž je vcelku nemožno hru jakýmkoliv podvodem ovlivnit. I přesto je na místě několik pravidel, které jsou účastníci povinni dodržovat, pokud si hru chtějí skutečně užít.

DOPORUČUJEME
Chcete – li si hru skutečně užít

  • Nezakrývejte senzory (čidla) oblečením, zbraní, částmi těla, či jakýmkoliv dostupným předmětem z terénu.
  • Nevypínejte zbraně, či další herní vybavení během hry.
  • Nepřemisťujte během herního procesu RESPAWN point, záchytné body, miny a jiné herní prvky, pokud to výslovně nestanoví scénář hry, či nesvolí instruktor.
  • Nebuďte agresivní vůči sobě, ani našemu vybavení, je to pouze hra a má soužit k zábavě.
  • Hrajte férově, hráč zbavený virtuálních životů (ve hře ,,mrtvola“), tiše sedí a kouká, nijak nevstupuje ani neovlivňuje hru řečí, očima, gesty či jiným způsobem.
  • Před samotnou  hrou ani během ní, prosím, nekonzumujte alkoholické nápoje ani jiné omamné látky, nebo drogy.

V neposlední řadě prosíme, nezapomínejte na to, že laser tag je pouze hra. Přizpůsobte tomu své počínání.

ZÁKAZNÍK, KTERÉHO RÁDI UVIDÍME ZNOVU:

  • Dodržuje pokyny instruktorů.
  • V herním prostoru se pohybuje ohleduplně, s ohledem na bezpečnost svou i svých spoluhráčů.
  • Je-li vyřazen, nahlásí tuto skutečnost a rychle se přesune na předem  určené místo.
  • Zraní-li se (nebo jeho kamarád), ihned tuto skutečnost nahlásí instruktorovi.
  • Zjistí-li technické problémy s vybavením, upozorní instruktora.
  • Zachází s vypůjčeným vybavením dle nejlepšího vědomí a svědomí
  • Hraje fair play.

INSTRUKTOR A PROVOZOVATEL

  • Dbají na bezpečnost hráčů během herního procesu.
  • Zajistí bezpečný prostor pro civilisty a osoby náhodně se vyskytující v herním prostoru, či kolem něj.
  • Zajistí, aby průběh hry minimálně ovlivnil či poškodil okolní prostředí a dohlíží na dodržení pořádku a čistoty na herní ploše.
  • Vyvíjejí maximální úsilí k tomu, aby hra proběhla čestně a bez zbytečných komplikací.